Nota prawna

Szanowni Pastwo,

Ze swej strony dokadamy wszelkich stara, aby zapewni aktualno i dokadno informacji zawartych na naszych stronach internetowych. Pragniemy poinformowa, e ze wzgldu na cige udoskonalanie produktw przez LW Development Leszek Paczyski S.K.A. nie ponosimy odpowiedzialnoci w zwizku z publikowanymi treciami. Informacje na naszych stronach internetowych nie s wice, a ich charakter jest wyczenie informacyjny, w szczeglnoci nie stanowi one oferty w rozumieniu prawa cywilnego. Niniejsze strony nie zawieraj adnego przyrzeczenia lub gwarancji, take odnonie aktualizacji, korekcji, uzupenienia i jakoci informacji. Wszystkie informacje zawarte na stronach, jak rwnie opisane produkty i usugi mog by bez wczeniejszego zawiadomienia zmieniane lub aktualizowane przez LW Development Leszek Paczyski S.K.A.

Tre i zdjcia uyte na stronie s wyczn wasnoci LW Development Leszek Paczyski S.K.A. Znak towarowy "LW", a take jej produkty, logo, symbole i slogany s wasnoci LW Development Leszek Paczyski Sp. z o. o. S.K.A. Nieuprawnione uywanie tych znakw towarowych jest surowo zabronione.