Lokale użytkowe

Oferujemy do sprzeday 

Przedszkole Pomaraczowa Ciuchcia - Lokal uytkowy o powierzchni 312,45 m2 w osiedlu Sunhouse w Pruszkowie przy ulicy Gaczyskiego 31 ( www.sunhouse.com.pl )

Cena 2 680 000 z netto , 8507 z/m2 (plus VAT lub plus 2% PCC)

Przedmiotem oferty jest lokal uytkowy na sprzeda zlokalizowany w dynamicznie rozwijajcej si dzielnicy Pruszkowa na parterze budynku wielorodzinnego liczcego 273 lokale mieszkalne. Umowa najmu lokalu zawarta jest na okres 5,5 + 5 lat i koczy si w 2030 roku. Zwrot z inwestycji wynosi 8,1%. Cena sprzeday wynosi 2 680 000 z/netto. Sprzeda moe by wolna od podatku VAT w tym przypadku nabywca paci PCC. Dziaalno owiatowa nie jest objta podatkiem VAT. Std jest to idealna oferta dla osób prowadzcych dziaalno nie objt podatkiem VAT a take dla osób fizycznych nie prowadzcych dziaalnoci gospodarczej.

Klub fitness Zdrofit - Lokal uytkowy o powierzchni 988 m2 w osiedlu Atrium Skorosze w Warszawie przy ulicy Dzieci Warszawy 4. ( www.atriumskorosze.pl )

Przedmiotem oferty jest lokal uytkowy na sprzeda zlokalizowany w dynamicznie rozwijajcej si czci dzielnicy Ursus (Skorosze) na parterze budynku wielorodzinnego liczcego 138 lokali mieszkalnych. Umowa najmu lokalu zawarta jest na okres 10 lat i koczy si w 2029 roku. Cena sprzeday do ustalenia indywidualnie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres krzysztof.tuznik@lwdevelopment.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem 695 201 819.Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia